Jest to symbol zastępczy subdomeny tania.k1.sanok.pl